Helle Kaspersen
Formand

Højbjergvej 48
6950 Ringkøbing

9733 7188

Peter Hansgaard Nielsen
Næstformand

Esbovej 2
6950 Ringkøbing

97320617

Holger Jensen
Kasserer og bygningskyndig

Klostervej 84
6950 Ringkøbing

97337024

Joan Poulsen
Kontaktperson

Søtangevej 5
6950 Ringkøbing

97337040

Dorthe Midtgaard Hansen
Kirkeværge Gl. sogn

Toftvej 6
6950 Ringkøbing

28453180

Niels Erik Jørgensen
Kirkeværge Ny sogn

Højbjergvej 26
6950 Ringkøbing

23266890

Camilla Underbjerg Bork Poulsen
Menigt medlem

Søtangevej 3
6950 Ringkøbing

51349021

Per Søndergaard
Menigt medlem

Røjklitvej 10
6950 Ringkøbing

23674244

Bodil Hindsholm Hansen
Menigt medlem

Brunbjergvej 25
6950 Ringkøbing

24432543

Mission og Vision og Udvalg

MISSION

Holmsland Kirker giver et holdepunkt i livet i den kristne tro.

Steder for alle  med tiltag der styrker fællesskabet i lokalsamfundet.

 

VSION:

At styrke et aktivt og imødekommende liv omkring to velfungerende kirker.

 

KIRKENS KERNEOPGAVER:

- Søndagsgudstjenester

- Konfirmationsundervisning

- Mini-konfirmationsundervisning

- Dåb, bryllup og begravelse

- Personregistrering

- Kirkelig betjening af ferielandets gæster

 

SOCIALE arrangementer:

- Kirkekaffe

- Pensionistudflugt

- Kirkebil

- Julehjælp

- Café

- Samarbejde med andre organisationer

- Konfirmandlejr m.v.

- Spil (f.eks. rollespil for konfirmander)

- Hospice

- Baby/børnesalmesang

 

OMSORGSARBEJDE (præsten)

- Samtaler om eksistentielle emner

- Samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger

- Sjælesorg

 

KULTURELLE AKTIVITETER

- Stille "åben tid" i kirken

- Koncerter

- Korarbejde

- Alternative gudstjenester

- Foredrag og oplæsning

- Fyraftenssang

Kirkegårdsudvalg:
Camilla Poulsen, Bodil Hindsholm, Peter Nielsen, Joan Poulsen, Per Søndergaard.

Valgbestyrelse:
Peter Nielsen, Joan Poulsen, Ole Lange, Helle Kaspersen, Per Søndergaard.

Udflugtsudvalg:
Joan Poulsen, Dorthe Midtgaard Hansen, Helle Kaspersen, Per Søndergaard.

Aktivitetsudvalg:
Camilla Poulsen, Helle Kaspersen, Bodil Hindsholm, Ole Lange.

Ældreudflugt:

Joan Poulsen.

Ledig Graverstilling

Ny Sogn og Gl. Sogn Menighedsråd søger graver.

Graver med tjeneste ved Ny Sogn og Gl. Sogn Kirker søges pr. 1.5.21 eller snarest derefter. Stillingen er på 30 timer med mulighed for 37 timer pr. uge.

For ansøgere uden den obligatoriske graveruddannelse er det en betingelse, at denne 5 ugers uddannelse gennemføres inden for 2 år efter ansættelsesdato.

Vi søger en fagligt dygtig, ansvarsbevidst og fleksibel graver med gode lederevner til varetagelse af den daglige drift af kirker og kirkegårde. Det omfatter bl.a.:

• Varetagelse af ren– og vedligeholdelse af kirker, kirkegårde, præstegårdshave og arealer omkring kirkegårde og præstegård

• Klargøring af kirkerummet samt medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkerne har automatisk ringning.

• Administrative opgaver. Herunder budgetansvar for kirkegårdens drift. Fortrolighed med anvendelse af IT i det daglige arbejde herunder brug af GIAS (gravstedskapitaler), vedligeholdelse af gravstedskartotek, udarbejdelse af arbejdsplaner samt timeregistrering.

• En vis rutine i brug af maskiner. At du er villig til at føre tilsyn med og regulere tekniske installationer i kirkerne.

Vi forventer, at vores nye graver:

• Er samarbejdsvillig og fleksibel, samtidig selvstændig og kreativ.

• Er afklaret omkring skæve arbejdstider—herunder weekendarbejde (ca. hver 2.- 3. weekend.)

• Er struktureret og god til at planlægge, lede og fordele arbejdet på kirkegårdene. Herunder udarbejde arbejdsplaner for kollegerne.

• Har en positiv holdning til Folkekirken og indsigt i kirkens arbejde og opgaver.

• Udviser respekt og forståelse i mødet med mennesker både i glæde og i sorg.

• Er åben overfor nye opgaver og udfordringer.

 

Vi tilbyder dig:

• At indgå i et velfungerende samarbejde med vore 2 gravermedhjælpere samt med kirkens øvrige personale.

• Et venligt og kollegialt miljø i såvel kirker som på kirkegårdene.

• Et menighedsråd, som er lydhør overfor dine ideer og lægger vægt på det gode samarbejde.

• Arbejde i to nyrenoverede kirker: Ny Sogn Kirke er beliggende i en velfungerende landsby og er en af landets største landsbykirker. Gl. Sogn Kirke er en af områdets ældste middelalderkirker smukt beliggende ved Ringkøbing Fjord.

• Arbejde på 2 velpassede og veldrevne kirkegårde.

• Bolig ved Gl. Sogn Kirke med fjorden som nærmeste nabo kan tilbydes.

Ansættelse sker med en 3 måneders prøvetid.

Ansættelse er omfattet af Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke– og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 296.522 kr-353.933 kr. Fikspunktet er 296.522 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713, 56 kr. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Graver Elise Ebdrup tlf. 24 48 43 40 mail: kirkegaarden@holmsland-kirker.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til: 8763@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 15.4.21. Ansættelses samtaler forventes at finde sted d. 19.+20. april.

Har du ikke hørt fra os inden d. 22.4., er du desværre ikke kommet i betragtning til stillingen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der indhentes referencer

 

Kontakt os

  • Holmsland Kirker
  • v/ Sognepræst Ole Lange
    Holmsland Præstegård
    Gadegårdsvej 3, Kloster
    6950 Ringkøbing

  • Tlf: 97 33 70 11
  • Email: hokl@km.dk
 

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies