Kirkerne og kirkegårdene lige nu

 

STREAMEDE GUDSTJENESTER

Her vil man kunne finde de seneste streamede gudstjenester eller andagter fra Ny Sogn og Gammel Sogn kirker. Ældre gudstjenester findes under menupunktet: Prædikener

 

1

 

 

 

 

 

 

      

Menighedsrådets orienteringsmøde forud for Menighedsrådsvalget 2020

Holmsland Idræts- og Kulturcenter

18. august 2020

31 fremmødte

 1. Velkomst ved menighedsrådets formand.

Helle Kaspersen bød velkommen til møde forud for menighedsrådsvalget. Det første valg til et fælles menighedsråd for Ny Sogn og Gammel Sogn, hvor de gamle sogne dog stadigvæk er ”valgkredse”.

 1. Valg af dirigent.

Ole Lange blev valgt og erklærede mødet for lovligt varslet.

 1. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

Peter Nielsen fortalte om opgaverne i Gammel Sogn. Der har været holdt en række koncerter i kirken, foredrag i skolestuen og kirkekaffe om søndagen efter gudstjenester kl. 10.30

På kirkegården er der skiftet en hel del hække.

Menighedsrådet har arbejdet med planer for at få restaureret Kirkens tårn, hvilket vil koste omkring 5 millioner kroner.

Den gamle skole har fået repareret stråtag og installeret Jordvarme til afløsning af oliefyr.

Helle Kaspersen fortalte om opgaverne i Ny Sogn.

Menighedsrådsarbejdet har båret præg af økonomisk pres fra Provstien. Derfor er driften effektiviseret med nyt materiel, bl.a. en minilæsser. Kirkedigerne trænger flere steder til restaurering og første etape mod nordvest har været med til at trafiksikre fortovet. Pga. en dødsulykke på en kirkegård i København er der krav om at væltesikre gravsten (Pris op til 1000 kr./sten.) Derfor er menighedsrådet ved at bortskaffe en stor del af gravsten fra nedlagte gravsteder som har henstået i lapidariet. Der er anlagt en del nye urnegravsteder og skiftet en del hække.

Der har været afholdt koncerter og foredrag.

På kirkens jord har der været arbejdet med at skifte drænrør.

Der blev fra salen udtrykt

 • ønske om at Gammel Sogns tårn bliver taget i betragtning af de bevilgende myndigheder selvom f.eks. Hvide Sande vil ombygge deres kirke.
 • Ønske om at der fortsat må være gravsteder på alle sider af Kirken.
 • Ros for de daglige små videoer under coronalukningen
 1. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

(Visionspapir lægges frem: http://holmsland-kirker.dk/Default.aspx?ID=9562&Purge=True)

Peter Nielsen, Helle Kaspersen og Ole Lange gennemgik kirkernes Visions og Missionspapir.

Man gjorde rede for hvordan man har gennemført en del, men måtte undlade andet. Bl.a. pga. udfordringer på provstiplan og hvad børnearbejdet angår udgør et lille sogns svingende børnetal en udfordring.

Der blev orienteret med en klagesag vedr. en ændring af sognegrænsen mellem Lyngvig og Ny Sogn.

Der blev fra salen foreslået et tættere samarbejde med Børnehuset f.eks. om musik.

 1. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget. (v. Holger)

Regnskab og budget blev gennemgået. Se: https://sogn.dk/ny/oekonomi/

 

 1.  

Der måtte ikke synges pga. Corona-regler. Til gengæld kom Kloster Kammerkor kom og sang en lille koncert på ca. 20 minutter, mens der blev budt på kaffe og kage. Blandt sangene Blandt sangene kan nævnes: Kornmodsglansen, Jeg ved en lærkerede (De Nattergales version), Piet Heins Sommersang, Bent Fabricius Bjerres ”Duerne flyver” m.fl.

 1. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg. (v. Poul)

15. september afholdes en ”Valgforsamling” hvor der skal vælges 4 medlemmer fra Gammel Sogn og 5 medlemmer fra Ny Sogn. Man har valgret og er valgbar i det sogn, hvor man bor.

Hvis der skal stemmes pr. Stedfortræder SKAL man bruge en blanket som fås hos menighedsrådet.

Hvis man vil opstille, men er forhindret den 15. september skal der afgives et forhåndstilsagn (kontakt menighedsrådet)

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

 

8. Evt ​  

KIRKERNE ER ÅBNE!

Fremover vil der være Gudstjenester i kirkerne som planlagt. Dog vil de vil foregå efter Kirkeministeriets Retningslinjer vedr. forebyggelse af smitte. Der bliver 2 meters afstand mellem kirkegængere, som ikke er fra samme husstand. Der er loft over antal deltagere (Ny Sogn 80 personer, Gammel Sogn 25 personer). Det plejer at slå til - så kom bare. Vi glæder os til at se dig!

KOM INDENFOR I NY SOGN KIRKE MED SMÅ VIDEOKLIP

Prædiken til 9. august - 9. søndag efter trinitatis:

https://youtu.be/Ssh0K-W8DX8

 

TV Vestjylland har optaget en optakt til Søndag den 14. juni i Ny Sogn kirke.

Den kan ses ved at klikke på dette linkt til deres TV-vestjyllands youtube-kanal https://youtu.be/WDubfu_OTzM

TV-vestjylland sender også på almindelig TV-kanal sammen med "Kanal Midt Vest" på dit tv.

Det er på YouSee kanal 96, Waoo kanal 83 eller Boxer kanal 98.

 

I stedet for de aflyste gudstjenester har jeg dagligt lagt små videoer ud på youtube. Tilsammen danner de en rundvisning i Ny Sogn kirke og Gammel Sogn og kan måske tjene til opmuntring og oplysning og trøst.

Gammel Sogn Kirke 9:https://youtu.be/yTS2HrWf28Y

Gammel Sogn Kirke 8:https://youtu.be/_UcEff-P6fs

Gammel Sogn Kirke 7:https://youtu.be/Kr5LsB0tlw4

Gammel Sogn Kirke 6:https://youtu.be/fn9IRSIDTa8

Gammel Sogn Kirke 5:https://youtu.be/CaQCS8aapg8

Gammel Sogn Kirke 4: https://youtu.be/klczMKrns8g

Gammel Sogn Kirke3: https://youtu.be/MrZLwB_42lw

Gammel Sogn Kirke 2: https://youtu.be/voWkSexnBzI

Gammel Sogn Kirke 1: https://youtu.be/RzvDHYgeDN0

8. maj: Det gamle Kastanjetræ - Ny Sogn Kirke 53: https://youtu.be/_ewyPFXb2oU

7. maj: Kirkens kælder og fyrrum - Ny Sogn kirke  52: https://youtu.be/vjHVl-xIPNQ

6. maj: Udsigt fra Kirketårnet - Ny Sogn kirke 51: https://youtu.be/nkH-xTb6hj0

5. maj: To allierede Soldatergrave - Ny Sogn kirke 50 https://youtu.be/ZTOPej7cM-k

4. maj: Kirkeklokkerne - Ny Sogn kirke 49 https://youtu.be/Va2p1F-JKMo

3. maj: Vejen Sandheden og Livet - Ny Sogn kirke 48: https://youtu.be/et8wLbjyTUw

2. maj: Det skumle kirkeloft - Ny Sogn kirke 47: https://youtu.be/d1EJj6TPfaw

1. maj: Op i kirketårnet - Ny Sogn kirke 46: https://youtu.be/uOyR3UgUvDs

30. april: Mathias - den sidste apostel - Ny Sogn kirke 45 - https://youtu.be/VPyPOfS5-v4

29. april - Filip - Afrikas Apostel - Ny Sogn kirke 44 - https://youtu.be/5rnej7gKWdU

28. april - Et selvportræt? Bartholomæus - Ny Sogn Kirke 43 - https://youtu.be/N7ZCp5cM3Bc

27. april - Pilgrimsrejsens Apostel Jakob - Ny Sogn kirke 42 https://youtu.be/5PuPySq1zoY 

26. april. Apostel og Evangelist - Ny Sogn kirke 41 - https://youtu.be/jvg_ryoZOEs

25. april: Paulus og Ordets Sværd - Ny Sogn kirke 40 - https://youtu.be/hvdnw1jVBxc 

24. april: Er du i tvivl? Det er Thomas - Ny Sogn kirke 39 https://youtu.be/zGQOipIzLMI

23. april:Danskerne Apostel? Johannes - Ny Sogn kirke 38: https://youtu.be/JhbBLlmTIPk

 22. april: Simon med fortid som oprører: Ny Sogn kirke 37: https://youtu.be/OIq6W6WCdEQ

21. april: Lillebror Andreas: Ny Sogn kirke 36 https://youtu.be/KI4-4Ec24VQ

20. april: Peter med nøglen til Himmeriget: Ny Sogn kirke 35 https://youtu.be/guhmhcAEf4o

19. april: Gudstjeneste fra gammel Sogn kirke https://youtu.be/hIaykRc4o3c

18. april: Salvator Mundi - Ny Sogn kirke 34 https://youtu.be/K4amBvzMtOk

17. april: 12 apostle? - Ny Sogn kirke 33 https://youtu.be/mDyIQIgmjtE 

16. april - 12 Lys - Ny Sogn Kirke 32 https://youtu.be/ULmYT9yApLA

15. april: Barchmanns mindeplade - Ny Sogn kirke 31: https://youtu.be/s52BhpFnq3Q

14. april: En påskegudstjeneste - https://youtu.be/hFIdGEGv0o0

13. april: Et glimt af Guds Rige - Ny Sogn kirke 30: https://youtu.be/5gi1jP_2GK0

12. april: Påskeblomst - Ny Sogn Kirke 29: https://youtu.be/QyPI_9P4QlE 

11. april: Påskelørdag - Ny Sogn kirke 28:https://youtu.be/b1NJxzYHtmA

10. april: Langfredag - Ny Sogn Kirke 27: https://youtu.be/iMnYoZh86cQ

9. april: Skærtorsdag - Ny Sogn Kirke 26: https://youtu.be/1I-p-q6gKAM

8. april: De fire evangelister - Ny Sogn Kirke 25: https://youtu.be/krYNZsmVxys

7. april: Det gamle alterBORD - Ny Sogn kirke 24 https://youtu.be/dO3BVOi4aAI

6. april: Det gamle alter - Ny Sogn kirke 23 https://youtu.be/dWqod3Gjty8

5. april: Palmesøndag - Ny Sogn kirke 22: https://youtu.be/kiLpIACfGeA

4. april: Orglet i Ny Sogn 2" - Ny Sogn Kirke 21: https://youtu.be/PLuPerbbRU4

3. april: "Orglet i Ny Sogn 1" - Ny Sogn kirke 20: https://youtu.be/p7AAJgN-5yA

2. april: "Orglet i Gammel Sogn" - Ny Sogn kirke 19: https://youtu.be/hV3hd7ylWxw

1. april: "Du kan ikke gøre alle tilfreds" - Ny Sogn kirke 18: https://youtu.be/_abDoKWWbho

31. marts: "Krabbes gravminde 2" Ny Sogn kirke 17: https://youtu.be/OBKbsd2xIdw

30. marts: "Krabbes Gravminde 1" Ny Sogn Kirke 16: https://youtu.be/B50694y-NSU

29. marts: "Troen" - Ny Sogn kirke 15 https://youtu.be/d-xCuXJ6ZeI

28. marts: "Håbet" - Ny Sogn kirke 14 https://youtu.be/v4UqbhVxJ3I

27. marts: "Kærlighed" - Ny Sogn kirke 13 https://youtu.be/O3BYkZjtdww

26. marts: "Retfærdighed" - Ny Sogn kirke 12 https://youtu.be/w5V_msE-6Lw

25. marts: "Forsigtighed" - Ny Sogn kirke 11 https://youtu.be/2lcJAzqj_8k

24. marts: "Frimodighed" - Ny Sogn kirke 10 - https://youtu.be/pk7OTV6r6D0

23. marts: "Sparsommelighed"- Ny Sogn kirke 9 - https://youtu.be/aFh2UnmS0L8

22. marts: "Evangeliet til Midfaste søndag" - Ny Sogn kirke 8 - https://youtu.be/y2jRBkcbpVI

21. marts: "Ny Sogn kirke 7" - Sideskibene og de gamle kirkebænke https://youtu.be/h9aNKmmfmLg

20. marts: Den lille Talerstol "Ny Sogn Kirke 6" - https://youtu.be/sP8gPkI4ge8

19. marts: Kirkeskibet -"Ny Sogn kirke 5" - https://youtu.be/CoslP0PX7fE

18. marts: Den gamle indsamlingsblok -"Ny Sogn kirke 4" - https://youtu.be/gctp8_dROhI

17. marts: Døbefonten - "Ny Sogn kirke 3" - https://youtu.be/CBgT9svN7Qs 

16. marts: Alterkalken - "Ny Sogn kirke 2" - https://youtu.be/jPQIbxtKVMk

15. marts: Velkommen til Ny Sogn kirke og alteret - "Ny Sogn kirke 1" https://youtu.be/YY_7ATFeWz4 

 

 

 


Kontakt os

 • Holmsland Kirker
 • v/ Sognepræst Ole Lange
  Holmsland Præstegård
  Gadegårdsvej 3, Kloster
  6950 Ringkøbing

 • Tlf: 97 33 70 11
 • Email: hokl@km.dk
 

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies