Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« Men han fortalte dem denne lignelse: »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig.« 

 

Jeg tror, at de to vers, som indleder og afslutter de to små lignelser, er Lukas' forsøg at vise, hvad man kan bruge lignelserne til. Nemlig, at de beskriver Jesu indsats som et forsøg på at retlede mennesker er moralsk forkert på den. De bliver omtalt som toldere – det betød dengang så meget som korrupte mennesker – og syndere, som har begået andre fejl.  

Det gør så, at de to små lignelser illustrerer, hvordan Jesu liv og gerning også er et eksempel til efterfølgelse: Godhed forpligter til at gøre godt. At være hjemme og hvile i sig selv – som Jesus gjorde - forpligter til at hjælpe andre hjem. Det gør det for Gud i hvert fald. Og for Jesus, hans søn og udsending på jorden. Lignelserne om det fortabte får og den mistede mønt bliver ligesom en prototype for alt frivilligarbejde, fra urkirken til i dag, fra missionærer over redningsmænd til besøgsvenner. 

Men derudover antyder lignelserne også, hvad det vil sige at være fortabt. Når vi hører udtryk som 'toldere og syndere’, så tænker vist umiddelbart at det er betegnelser, som de har gjort sig fortjent til gennem dårlige valg, hvis ikke ligefrem onde. Men Jesus sammenligner dem med viljeløse væsener som får og mønter. Fåret der forvildede sig væk fra de 99 andre og mønten, der trillede ud af pungen og ned i en sprække i gulvbrædderne vidste ikke hvad de gjorde. Hyrden kan ikke bagefter skælde fåret ud! Og det giver ikke mening, hvis konen går til banken for at få mønten byttet til én, som ikke falder ud af pungen. Det med at gå fortabt er altså noget med utilsigtede konsekvenser af handlinger og valg, som man ikke kunne overskue og forudse. 

Vi er altså viljeløse kreaturer, og så påstår Jesus, at Gud alligevel har medfølelse med os. Ikke fordi han beundrer vores handlinger og viljestyrke, men vi er dyrebare i hans øjne, slet og ret fordi vi er der.  

Og så mener Jesus derudover, at Guds medfølelse er så omfattende, at han leder efter de sjæle, det er faret vild i én uendelighed. Muligheden for at blive fundet af Gud bliver aldrig forspildt. 

Anderledes med farisæernes tilgang. De lægger afstand til dem, det er forkert på den og som ikke er i stand til at følge Folkets love, regler og traditioner. Måske kan de ikke beherske deres drifter og tilbøjeligheder, måske vover sig ud, hvor de ikke kan overskue konsekvenserne. Og farisæerne mener at det er nødvendigt at handle sådan fordi synd smitter. Og dumhed, ubeherskelse og ligefrem ondskab.  En bonde skærer en syg gren af vinstokken, så det ikke smitter resten af planterne. Og dét der er nødvendigt, må også være Guds vilje og Lov. 

Dagens lignelser er tydeligvis af en anden opfattelse, men i den tidlige menighed dukkede problemet op alligevel. Allerede i Apostlenes breve kan man læse om, hvordan de små, skrøbelige fællesskaber, som de første kristne havde, kunne trues af opløsning indefra eller forfølgelse udefra, hvis medlemmer opførte sig dumt, uforsigtigt, ubetænksomt eller ligefrem ondt. Vi hørte et eksempel på det i dagens epistel, hvor apostlen 'Peter’ advarer mod nogle magter i tilværelsen, der er farlige som brølende løver, der kan opsluge én. Og der er andre steder, hvor apostlene overvejer nødvendigheden af at afbryde forbindelsen til dem i menigheden, som med ord eller tanker bragte fællesskabet i fare. Under besættelsen oplevede modstandsgrupper lignende problemer. Dét kan virkelig være nødvendigt at miste et enkelt medlem af gruppen for at redde flertallet. Så det er ikke enkelt at sige, at Jesus bare havde ret og farisæerne uret. De havde også en pointe. 

Men med Jesu lignelser om det tabte, som skal findes, opstår der en ny skelnen. Vi skal nu skelne mellem dét, der er nødvendigt at gøre, og det der i Guds øjne er rigtigt at gøre. Det rigtige er medfølelse og barmhjertighed. Og dén forudsætter en uendelig indsats. 

Men da vi mennesker kun er svage væsner med begrænsede kræfter, må vi kun alt for tit finde på halve løsninger, hvor vi prioriterer. Til gavn for nogle, til ugunst for andre. Selv den bedste af vores handlinger er kun en tilnærmelse til det fuldkomne og efterlader så uendeligt mange flere uløste opgaver.  

Og dén kendsgerning skal minde os om én ting: aldrig at blive selvretfærdige. Altid at bevare ydmyghed, som apostlen Peter skrev det i dag. Bevar ydmyghed og giv altid Gud æren! Hver gang medfølelse tager form i minde hænders værk og tænder bare et lille lys i mørket, så skinner lyset også for mig. SÅ er det også mig der bliver fundet i den vildmark som nødvendigheden er og som jeg ellers var forvildet i. Og så får jeg pludselig værdi - som en mønt gør det i husmoderens hånd. Som fåret gør det, på hyrdens skuldre. Amen 

 

Kontakt os

  • Holmsland Kirker
  • v/ Sognepræst Ole Lange
    Holmsland Præstegård
    Gadegårdsvej 3, Kloster
    6950 Ringkøbing

  • Tlf: 97 33 70 11
  • Email: hokl@km.dk
 

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies